Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Dębogórzu powstało w roku 1992 z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Dębogórzu oraz Pomocy Oddziału Zrzeszenia w Rumi. Najważniejsze zadanie, jakie postawili przed sobą Zrzeszeńcy to popularyzacja kaszubszczyzny przede wszystkim na terenie gminy oraz poza nią. W tym celu objęli patronatem konkurs „Rodno Mówa, konkurs Gminny „Poznajemy swój region”. Festyn Kaszubski organizowany w Rewie ma już swoją tradycję. Cieszy się co raz większą popularnością wśród społeczeństwa lokalnego, a także przyjezdnych gości z całej Polski i zagranicy. Zrzeszenie organizuje również cykliczne imprezy rozrywkowe dla dorosłych i dla dzieci : „Biesiady Kaszubskie” i „Sobótki Kaszubskie”, wieczory poetyckie i muzyczne. Przeglądy pieśni o morzu „Jantarowi Bot” z każdą edycją przyciąga coraz więcej wykonawców i widzów.

Od kilku lat, przy współpracy z Urzędem Gminy w Kosakowie, Oddział Zrzeszenia w Dębogórzu organizuje uroczystości patriotyczne, dożynki gminne, rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze. Od 2010 roku organizuje pod patronatem Honorowym Biskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Gminnym Domu Kultury.

Realizując cele, w szczególności szerzenie i rozwijanie kultury kaszubskiej i jej promowanie wśród społeczeństwa (nie tylko rdzennych Kaszubów, ale także przybyszów z innych terenów) oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Dębogórzu szuka innowacyjne rozwiązania. Przynajmniej raz w miesiącu organizuje, otwarte dla szerszej publiczności, imprezy kulturalne. Celem Zrzeszenia jest rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego, kształtowanie stosunków demokratycznych w regionie. Szerzenie w społeczeństwie, w szczególnie wśród młodzieży, znajomości tradycji kaszubsko – pomorskich oraz dbałość o zachowanie środowiska naturalnego. Pielęgnowanie i używanie języka jako najważniejszego przekazu Kultury Kaszub.

Wszystkie imprezy organizowane są przy współpracy z Urzędem Gminy Kosakowo, Urzędem Marszałkowskim, Szkołami podstawowymi i Gimnazjum z Mostów oraz ze Starostwem Powiatowym w Pucku. Każdego miesiąca członkowie zrzeszenia spotykają się, wspólnie śpiewają.Spotkania są tematyczne. W styczniu np. związane z karnawałem, zabawa karnawałowa, spotkanie opłatkowe.
W lutym – tematyka „We dwoje” i Zaślubiny Polski z Morzem, w marcu Dzień kobiet biesiadnie, przy asyście naszych Panów z Oddziału i akordeonisty. W kwietniu poezja i Rodno Mowa dla dzieci szkolnych. Zrzeszenie odwiedziło też zaprzyjaźnioną gminę Dukszty na Litwie reprezentując nasz region kaszubski i promując okolice nadmorskie. W szkole polskiej w Orjanach opowiadali o naszej kulturze, strojach i tradycjach. Dzieciom i nauczycielom zostawiliśmy pomoce szkolne i książki. W czerwcu przegląd Pieśni o morzu Jantarowi Bot i Pielgrzymka Morska do Pucka. Zrzeszenie uczestniczy zawsze w zjazdach Kaszubów. W sierpniu organizują Festyn Kaszubski w Rewie na Szperku. Prezentują kulturę, stroje i przede wszystkim kaszubski język. Mistrzostwa w rzucie głazem o tytuł Króla Stolemów jest już naszą chlubną wizytówką Festynu. We wrześniu współorganizują dożynki naszej Gminy. We wrześniu organizują Festiwal Piosenki Żołnierskiej, spotykają się przy obelisku obrońców Kępy Oksywskiej oraz w lesie w Dębogórzu, gdzie z inicjatywy Zrzeszenia powstał obelisk upamiętniający partyzantów Gryfa Pomorskiego, działających na naszym terenie, istnieją jeszcze zarysy bunkrów, w których przebywali przez okres dwóch lat. Obelisk ten jest wspaniałą lekcją historii dla dzieci i młodzieży szkolnej. Szkoła podstawowa z Dębogórza objęła to miejsce swoją opieką i pomaga nam w organizacji wieczornic i innych patriotycznych uroczystości. W październiku spotykają się i wymieniają szkoły haftu oraz przekazują młodszym osobom technikę i sposób wyszywania, bardzo pouczające warsztaty na zimowe wieczory, którym również towarzyszy śpiew. W listopadzie wieczornice patriotyczne i Andrzejki dla członków i miłośników Zrzeszenia Kaszubskiego.

Grudzień jest miesiącem, gdzie Zrzeszenie dziękuje darczyńcom za okazaną pomoc organizując Wieczór Adwentowy przy świecach. Zapraszają artystów, którzy przenoszą nas w świat opery i operetki oraz musicali. Wszędzie jednak towarzyszy im strój kaszubski, który jest ta najlepszą, po mowie, wizytówką regionu Kaszub.

Budowa Checzy Narodowych Kaszub jest wielkim wyzwaniem, ale przy Pomocy środków unijnych dostali szansę na jego realizację. W budynku ma być miejsce poświęcone pracy rybaków, zebrane i opisane przybory rzemieślnicze, którymi pracowali rybacy. Znikające już dziś sieci sznurkowe, żaki, nety, rydle czy też inne narzędzia do pracy rybaków. Będą się tam odbywać prelekcje kaszubskich pisarzy i artystów, wystawy ich prac „spotkania z muzyką”.

Przy udziale Oddziału Dębogórze ZKP powstał pierwszy Bedeker Kosakowski., Zeszyty o gminie Kosakowo, książka – Kościół na Ziemi Kosakowskiej, książki A. Necla.

Największym osiągnięciem Oddziału było zakwalifikowanie wniosku na budowę Checzy do Urzędu Marszałkowskiego oraz jego wybudowanie, za co w lutym 2012r. otrzymali Nagrodę Wójta.