Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Wójt


Marcin Majek – Wójt

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym. W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

 

Przyjęcia interesantów 

Wójt Gminy Kosakowo
w każdą środę w godzinach 07.45 – 15:30, pokój nr 103
po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.