Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików

  • projekty

Dwanaście Kroków AA to zbiór wskazówek duchowych w swej naturze, które jeśli są praktykowane jako droga przez życie, mogą wyeliminować obsesje picia alkoholu i pozwolić cierpiącemu stać się szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

Program AA został w latach 30-tych ubiegłego wieku stworzony przez osoby uzależnione i działa z sukcesem do dziś wciąż rozwijając się. Uzależniony, który decyduje się przyjść na miting AA, dostaje sugestię znalezienia tak zwanego sponsora (czyli opiekuna pomagającego mu w rozwoju i służącego wsparciem) i rozpoczęcia pisania z jego pomocą programu.

Sponsor będący dłużej trzeźwiejącą, bardziej doświadczoną osobą, prowadzi nowicjusza przez program 12 kroków. Polega to w skrócie na pisaniu przez osobą zdrowiejącą odpowiedzi na pytania i odczytywanie ich. Program łącznie ze sponsorem jest swego rodzaju przewodnictwem duchowym, a kroki opisane są w specjalnej literaturze, którą można zakupić na mityngach.


Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok Piaty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


Więcej informacji http://aa24.pl/pl/12-krokow-aa