Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Aktualności

Postępowanie w przypadku martwych zwierząt

Postępowanie w przypadku martwych zwierząt

Usunięcie i utylizacja martwych zwierząt zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W przypadku zauważenia w granicach administracyjnych Gminy Kosakowo padłego zwierzęcia, nie należy go dotykać ani zabierać, natomiast koniecznie o tym […]

Czytaj dalej
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Obowiązek opłatowy obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat a także uiszczenie należnej opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 […]

Czytaj dalej
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w Dębogórzu.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w Dębogórzu.

Informujemy, że w najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze. Podstawowy zakres robót obejmuje: – frezowanie istniejącej nawierzchni – rozbiórka elementów dróg i chodników – wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego – wykonanie nawierzchni […]

Czytaj dalej
Informacja Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie „Projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej  i Zalewu Wiślanego”.

Informacja Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie „Projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu pt. „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej  i Zalewu Wiślanego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten realizowany był przez Urząd […]

Czytaj dalej
Gmina przyjazna Bałtykowi

Gmina przyjazna Bałtykowi

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań: na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach miejskich i terenach przyległych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów […]

Czytaj dalej

Odpady wielkogabarytowe i opony

Informujemy, że w dniu 21 marca 2015 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak: • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (wielkogabarytowy sprzęt AGD), • armatura sanitarna, lustra, • stare meble (np. tapczany, fotele, krzesła, […]

Czytaj dalej

Harmonogram odbioru popiołu z terenu Gminy Kosakowo

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo Dzień odbioru – wtorek 10.02.2015r., 24.02.2015r., 10.03.2015r., 24.03.2015r., 08.04.2015r., 21.04.2015r., 19.05.2015r., 30.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r., 22.09.2015r. 06.10.2015r. 20.10.2015r., 03.11.2015r., 17.11.2015r., 01.12.2015r., 15.12.2015r., 29.12.2015r,. Prosimy o podpisanie pojemników. Pojemniki z popiołem powinny […]

Czytaj dalej

Dodatkowy odbior popiolu żużlu paleniskowego

Informujemy, że najbliższy dodatkowy odbiór odpadów tj. żużel i popiół paleniskowy odbędzie się 10 lutego 2015 (wtorek) z terenu całej gminy Kosakowo. O harmonogramie odbiorów na pozostałe miesiące roku zostaną Państwo poinformowani w najbliższym biuletynie oraz na naszej stronie internetowej. […]

Czytaj dalej

Odpady rozbiórkowe i budowlane (w ramach drobnych prac remontowych)

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.: odbiór odpadów powstałych podczas drobnych […]

Czytaj dalej

Pojemniki na popiół

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dzierżawy pojemników na popiół informujemy, że w dniu 22.01.2015 w godzinach 15:00-16:00 w siedzibie firmy PEKO w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy odbierającej odpady z terenu gminy Kosakowo […]

Czytaj dalej

Popół paleniskowy segregacja

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Stanowi on odpad komunalny i podlega segregacji tak jak inne rodzaje odpadów. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr LX/51/2014 z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania […]

Czytaj dalej

zmiany w Harmonogramie – styczeń 2015 rok

Odbiór dodatkowy odpadów zmieszanych w m. Mechelinki i Kazimierz odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015r. (piątek). Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem tj.: Kazimierz – 9 stycznia (piątek); Mechelinki 12 stycznia ( poniedziałek). Zmiana terminu wynika z długiej przerwy […]

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2015

Przypominamy, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo informujemy, że została wybrana oferta złożona przez: Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6 Telefony kontaktowe: 58 […]

Czytaj dalej