Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Chór Młodzieżowy

Powstał w 2004 r. Dyrygentem Chóru jest p. Magdalena Stenka. Chór reprezentuje gminę w ważniejszych imprezach oraz uroczystościach. Zdobywa wysokie laury w przeglądach chóralnych. Do najważniejszych osiągnięć Chóru należą:
Złote Dyplomy i Puchary Rektora oraz Dziekana Akademii Muzycznej w Gdańsku, w Pomorskich Przeglądach Chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolych „Śpiewająca Polska”, Grand Prix w Przeglądzie Pieśni o Morzu „Bursztynowy Bot”, I miejsce w Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Kosakowie, I miejsce w X Jubileuszowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jastarni, Nagroda specjalna Kuratora Oświaty w Gdańsku w IV Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej.
Członkowie Chóru są stypendystami Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Artystycznie uzdolnionej założonego przez Wójta Gminy Kosakowo p. Jerzego Włudzika.

KONCERT ZWIĄZANY Z JUBILEUSZEM XV-LECIA TELEWIZYJNEGO MAGAZYNU „RODNÔ ZEMIA”
KONCERT ZWIĄZANY Z JUBILEUSZEM XV-LECIA TELEWIZYJNEGO MAGAZYNU „RODNÔ ZEMIA”
23 stycznia 2005 r. o godz. 17.00, w Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu odbył się drugi uroczysty koncert związany z jubileuszem XV-lecia telewizyjnego magazynu „Rodnô Zemia”. Sponsorem uroczystości był wójt Jerzy Włudzik. W czasie koncertu promowano płytę pt. „Morzanie”, nagraną przez Chór „Morzanie” z Dębogórza.
Podczas uroczystości usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy Kaszub w wykonaniu aż siedmiu formacji wokalno-instrumentalnych.: „Dzotczi Rodny Zemi”, „Prowda” z Luzina, Chóru Dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Borkowie, Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Koleczkowianie”, Tercetu Rodzinnego z Żukowa, naszego debiutanta Chóru Gimnazjum w Mostach, oraz głównego gościa koncertu – chóru „Morzanie”.
(http://www.kosakowo.pl/strona/down/biuletyn/2005/biul2.pdf).

 

KONCERT KOLĘD DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI W WYKONANIU CHÓRU GIMNAZJUM W MOSTACH

KONCERT KOLĘD DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI W WYKONANIU CHÓRU GIMNAZJUM W MOSTACH

PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU

PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU -dyplom„Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź
Tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi
ci nigdy nie śpiewają”

W dniu 25 czerwca 2005 r. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbył się III Przegląd Pieśni o Morzu o „Jantarowy Bôt”. W przeglądzie wystąpiło 8 zespołów, łącznie 200 uczestników. Rywalizacja o główną nagrodę była w tym roku bardzo wyrównana. Cieszy to, że w III Przeglądzie wzięło udział więcej młodzieży niż w poprzednim roku.
Jury pod przewodnictwem Przemysława Stanisławskiego oraz mgr Witosławy Frankowskiej – (oboje z Akademii Muzycznej w Gdańsku), Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, przewodniczącego Rady Powiatu Mirosława Busz, po wysłuchaniu wszystkich zespołów przyznało:
PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU -statuetkaI miejsce zespołowi Gdynia za wykonanie utworów: „Reboce, reboce”, „Kiedy powrócisz” i „Poręczny wiew”. II miejsce zajął chór „Lutnia” pod batutą Tomsza Fopke za utwory Tęskniączka „Śpiewne kwiotczi”, „Hewo Bóg doł nam”. III miejsce wyśpiewał chór Gimnazjum w Mostach pod kierownictwem Magdaleny Tarnackiej. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała trzy utwory: „Hejże żeglujże żeglarzu” (po kaszubsku), „Jeszcze się tam żagiel bieli”, oraz „Pokonamy fale”. Jury wyróżniło zespół „Kaszubianki” z Władysławowa, „Bursztynki” z Wiejskiego Domu Kultury z Miroszyna.
(http://www.kosakowo.pl/strona/down/biuletyn/2005/biul7.pdf).

KONCERT CHÓRU GIMNAZJUM W MOSTACH Z OKAZJI 25-LECIA SOLIDARNOŚCI

KONCERT CHÓRU GIMNAZJUM W MOSTACH Z OKAZJI 25-LECIA SOLIDARNOŚCI

II WOJEWÓDZKI KONKURS POLSKIEJ POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Marzena Marczewska
„Patriotyzm – to brzmi dumnie”

II WOJEWÓDZKI KONKURS POLSKIEJ POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ZSZ nr 7 uczcił, organizując 9 listopada 2005 r. po raz drugi już Wojewódzki Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej. Organizacją imprezy zajęły się nauczycielki i bibliotekarki szkoły: mgr Beata Spławnik, mgr Gabriela Stańczewska, mgr Aleksandra Dobke oraz młodzież klas IV ath. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: kombatanci – płk. Zygmunt Odrowąż-Zawadzki, walczący na wielu frontach II wojny światowej, były żołnierz AK Henryk Sobolewski, była posłanka Gertruda Szumska oraz starszy wizytator, pracownik Gdańskiego Kuratorium Oświaty, Marek Nowicki. Ku zadowoleniu organizatorów konkurs spotkał się z dużym odzewem, ponieważ zgłoszenia przysłało aż 27 gimnazjów z różnych miejscowości województwa pomorskiego, co świadczy o wciąż żywej i pielęgnowanej tradycji patriotycznej.
Bardzo licznie reprezentowane były szkoły Trójmiasta, ale wielu uczestników przyjechało także z okolicznych wsi i miasteczek (Mosty, Kiełpino, Somonino, Kmiecin, Szymbark, Trąbki Wielkie, Luzino, Szlachta, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Nowa Karczma, Przywidz, Tczew, Wejherowo), ale też z tak oddalonych od Gdańska miejscowości jak Władysławowo. Zaprezentowany repertuar obejmował głównie utwory odnoszące się do okresu legionów Piłsudskiego, dwudziestolecia międzywojennego, a także II wojny światowej. Młodzież dostarczyła słuchaczom prawdziwych wzruszeń, wielokrotnie wykonując tak znane i bliskie wszystkim pieśni jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota” czy „Szara piechota”.
Jury, w skład którego wchodzili – oprócz polonistek ZSZ nr 7, Anny Matyszkiewicz i Marzeny Marczewskiej – wykładowca Akademii Muzycznej, prof. Anna Fiebing, pracownik IPN, historyk i publicysta Piotr Szubarczyk oraz mgr Krystyna Rzewuska, nauczycielka historii, miało przyjemność obejrzeć i wysłuchać szeregu prezentacji stojących z reguły na wysokim poziomie. Zespoły muzyczne reprezentujące poszczególne gimnazja różniły się od siebie zarówno pod względem liczebności chórów (od trzyosobowych do kilkunastoosobowych) jak i interpretacji utworów muzycznych.
Większość grup wykonywała swój program przy wtórze instrumentów muzycznych, ale godnie z nimi rywalizowali także uczestnicy śpiewający a cappella. Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznych, organizatorzy przewidzieli podział programów artystycznych na cztery kategorie: śpiew-solista, śpiew-zespół, śpiew-chór oraz recytacja. Uwagę jury zwróciło na siebie wielu wykonawców, spośród których, po burzliwej dyskusji, wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych.
II WOJEWÓDZKI KONKURS POLSKIEJ POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJW kategorii śpiew-solista pierwsze miejsce zajął Stanisław Dominiak z Gimnazjum nr 29 w Gdańsku, śpiewający głosem o niezwykłej barwie dwie pieśni – „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” oraz „Jak długo w sercach naszych”. Drugą nagrodę wywalczyła reprezentantka Gimnazjum nr 48 w Gdańsku, śpiewając pięknym, wysokim głosem „Dumkę”. Trzecie miejsce uzyskała nie mniej utalentowana przedstawicielka Gimnazjum w Kiełpinie Milena Gollnau, wykonawczyni „Legionów” oraz „Polskich kwiatów”, wyróżniona zaś została Adriana Karcz z Gimnazjum Trąbki Wielkie.
W kategorii śpiew-zespół niekwestionowanym zwycięzcą została żeńska grupa z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, w sposób niemal profesjonalny wykonując „Rotę”, „Piechotę” i „Białe róże”. Drugą lokatę „wyśpiewał” zespół reprezentujący Gimnazjum nr 1 w Gdyni, m.in. za przepiękne wykonanie pieśni „Nasze miejsce na ziemi”. Trzecie miejsce wywalczył skromny liczebnie, bo zaledwie trzyosobowy, ale niemal doskonały wokalnie zespół z Gimnazjum w Somoninie. Na tle wszystkich grup niewątpliwie wyróżniło się Gimnazjum nr 1 w Kartuzach, którego wykonanie „Roty” świadczyło o poszukiwaniach nowych form wyrazu i oryginalności, a które nagrodzone zostało przez jury wyróżnieniem.
W kolejnej muzycznej kategorii: śpiew-chór również zaprezentowały się grupy godne podziwu. Za najlepszy uznany został chór szkolny ZKiW Gimnazjum w Szymbarku, który zdystansował konkurentów perfekcyjnym wykonaniem pieśni: „Polsko, cóżeś ty za pani”. Uznanie jury zdobył także chór z Gimnazjum w Mostach wspaniałą interpretacją trzech pieśni patriotycznych – „Warszawianka 1831 r.”, „Białe róże” oraz „Marsz Polonia”. Trzecią nagrodę uzyskał reprezentujący ZKPiG nr 16 w Gdańsku chór Agitato, śpiewając utwory „Pierwsza kadrowa” oraz „Jest taki kraj”. Na wyróżnienie zasłużył zaś chór z Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, prezentując „Mury”, „Biały krzyż” i „Serce w plecaku”.
II WOJEWÓDZKI KONKURS POLSKIEJ POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJNie mniej interesujące okazały się interpretacje utworów literackich. W kategorii: recytacja konkurencja była równie duża, jak we wszystkich pozostałych. Młodzież zmierzyła się z tekstami bardzo często trudnymi, o głębokim przesłaniu, wymagającymi od odbiorcy dojrzałości a od recytatorów również wysokich umiejętności recytatorskich. Indywidualny występ przed szerokim gremium wymagał tez umiejętności pokonania samego siebie przełamania tremy. Najlepiej ze wszystkimi trudnościami poradziła sobie Amelia Kowalczyk, uczennica Gimnazjum w ZSZ nr 1 we Władysławowie. W sposób niezwykle wzruszający i dojrzały ukazała ona uczucia matki po stracie syna – żołnierza w wierszu K. Iłłakowiczówny „List matki”. Niewiele ustępowały jej doskonałością interpretacji koleżanki z tej samej szkoły – Martyna Bolin i Magdalena Budzisz zajmując drugie miejsce dzięki deklamowaniu utworu J. Lechonia „Piłsudski”. Dziewczęta wspaniale wykorzystały możliwości, jakie daje jednego utworu przez dwie osoby, dzieląc pewne partie wiersza na role, inne wykonując razem. Trzecią lokatę uzyskała reprezentantka Gimnazjum Publicznego w Luzinie, Olga Olszewska, w sposób artystyczny, świadczący o głębokim zrozumieniu treści recytując „Listopad 1918” K. Wierzyńskiego. Jury miało trudności z przyznaniem wyróżnienia, albowiem jego zdaniem jeszcze kilka innych prezentacji zasługiwało na nagrodę. Po dyskusji postanowiono wyróżnić Katarzynę Sudol, uczennicę Gimnazjum nr 1 w Gdyni, za wykonanie wiersza „Piłsudski” J. Lechonia.
Na zakończenie należy podkreślić ogromną rolę nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do występów, wkładając w to ogrom pracy i zaangażowania, a w czasie imprezy pozostawali jak zwykle w tle, pozwalając błyszczeć i zdobywać laury swoim podopiecznym. II Wojewódzki Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej w ZSZ nr 7 w Gdańsku okazał się wydarzeniem wartościowym, udowodnił, że pojęcie patriotyzmu jest bliskie młodemu pokoleniu.
(http://www.zsz7.pl/pdf/Patriotyzm.pdf).

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GIMNAZJUM W MOSTACH

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GIMNAZJUM W MOSTACH

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ – WŁADYSŁAWOWO

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ – WŁADYSŁAWOWOSukces Chóru Gimnazjum w Mostach

W dniu 20 stycznia 2006 r. odbył się IV Powiatowy Przegląd Piosenki Bożonarodzeniowej w Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Władysławowie.
Udział w konkursie wzięło 40 zespołów w tym chór Gimnazjum w Mostach, prowadzony przez nauczyciela – Magdalenę Tarnacką. W zespole występuje 20 uczniów z klas I-III. Nasz chór zakończył występ ogromnym sukcesem, gdyż zajął na terenie powiatu puckiego I miejsce.
Puchar oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik. Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w pracy pani Magdalenie Tarnackiej oraz chórzystom.
(http://www.kosakowo.pl/strona/down/biuletyn/2006/biul1.pdf).

 

IV PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU „JANTAROWI BÔT” – DĘBOGÓRZE 2006

IV PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU „JANTAROWI BÔT” – DĘBOGÓRZE 2006IV PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU „JANTAROWI BÔT” – DĘBOGÓRZE 2006III Nagroda dla Chóru Gimnazjum w Mostach w V i VI Przeglądzie Pieśni o Morzu o „Jantarowy Bôt”.

 

 

 

 

 

V POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ – WŁADYSŁAWOWO 2007

V POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ – WŁADYSŁAWOWO 2007V POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ – WŁADYSŁAWOWO 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÓRZYŚCI NA SZÓSTKĘ

CHÓRZYŚCI NA SZÓSTKĘVivat chór z Gimnazjum w Mostach pod kierunkiem p. Magdaleny Tarnackiej, vivat muzyka… Są chwile, kiedy serce rośnie…, w których śpiew i radość same płyną z duszy…
Chór z Gimnazjum w Mostach triumfuje. Chórzyści mają powód do dumy i radości, ponieważ zdobyli najwyższe laury na arenie: międzynarodowej – wojewódzkiej – rejonowej. Są bezkonkurencyjni.
A oto lista sukcesów, która jest naprawdę imponująca i zasługuje na ogromne uznanie i brawa. Chór Gimnazjum w Mostach uczestniczy od września 2006 roku w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Dzięki temu projektowi chór brał udział w:
I Pomorskim Przeglądzie Chórów w Gdańsku „Koncert Kolęd”,
II Pomorskim Przeglądzie Chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych,
III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat Sopot 2007 pod Patronatem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Międzynarodowy Festiwal Chóralny odbył się w maju tego roku i trwał 5 dni. Obejmował przesłuchania w różnych kategoriach, m.in. chóry dziecięce i chóry biorące udział w programie Śpiewająca Polska, Muzyka Sakralna, Muzyka Ludowa, Spirituals, Gospel, Jazz.
Chór Gimnazjum w Mostach w ostatecznej rozgrywce zdobył w swojej kategorii Złoty Dyplom i odniósł ogromny sukces na arenie międzynarodowej. Ale to nie wszystko.
CHÓRZYŚCI NA SZÓSTKĘKolejny sukces chóru to udział w konkursie „Pop Cis”, który miał miejsce 18 kwietnia tego roku w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni Cisowej. Wzięły w nim udział dzieci z 25 trójmiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. To już szósta edycja imprezy, podczas której uczniowie prezentują na scenie swoje wersje znanych utworów muzyki popularnej. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych – osobno oceniani są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. W każdej kategorii wiekowej oddzielnie występują też soliści i zespoły wokalne.
Zgodnie z tradycją imprezy, zwycięzcy otrzymują cisy w doniczce. Oprócz tego biorą udział w sadzeniu drzew w szkolnej alei. Każde drzewo ma tam pamiątkową tabliczkę poświęconą zwycięzcy konkursu, który je posadził. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. W konkursie wziął udział zespół wokalny z Gimnazjum w Mostach, który zajął I miejsce. Jak widać, chór z Gimnazjum w Mostach jest bezkonkurencyjny. A ich słynna Pani Nutka, bo tak nazywają uczniowie p. Tarnacką, może być dumna z osiągnięć swoich podopiecznych.
(http://www.kosakowo.pl/strona/down/biuletyn/2007/biul06.pdf).

PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU „JANTAROWI BÔT” – DĘBOGÓRZE 2007

PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU „JANTAROWI BÔT” – DĘBOGÓRZE 2007

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – GDAŃSK 2007

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – GDAŃSK 2007

III POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2007

III POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2007

III POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2007

III POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2007

KONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIE

KONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIEKONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIEKONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIE

 

 

 

 

 

KONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIEKONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIEKONCERT W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KOŚCIÓŁ W PIERWOSZYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS III GIMNAZJUM W MOSTACH

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS III GIMNAZJUM W MOSTACH

 

IV POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2008

IV POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2008

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – PUCK 2008

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – PUCK 2008

 

V POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2008

V POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2008 3/2009 Biuletyn Koła Naukowego Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku „Śpiewająca Polska” 11 grudnia 2008 r. odbył się przegląd muzyczny w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. To piąta z kolei impreza, której organizatorem jest Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej oraz Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Patronat nad całą imprezą sprawuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. Całe przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży i ma na celu wspieranie ich rozwoju muzycznego oraz rozbudzanie miłości do muzyki i chęci wspólnego muzykowania. Pierwszy przegląd chórów w ramach projektu „Śpiewająca Polska” odbył się we wrześniu 2002 r. i od tamtej pory zdążył zrzeszyć około 500 chórów z całej Polski. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in. dodatkowe lekcje śpiewu, czy warsztaty dla osób prowadzących chóry. W regionie pomorskim koordynacją wszelkich form dokształcania oraz organizacja seminariów metodyczno-warsztatowych zajmuje się prof. AM dr hab. Waldemar Górski, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. W Przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 14 chórów w różnych grupach wiekowych z całego nieomal województwa pomorskiego. Jury w składzie – prof. Anna Fiebig, ad. dr Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM dr hab. Waldemar Górski, oraz asyst. Michał Kozorys przyznało: Trzeci Puchar Rektora zdobył chór Szkoły Podstawowej nr 29 z Gdyni, którego przygotowaniem zajęła się Ewa Szwed. Drugi Puchar Rektora oraz Puchar rektora za szczególny wyraz artystyczny zdobył Chór Zespołu Szkół w Mostach oraz dyrygent Magdalena Stenka. Zasłużone pierwsze miejsce oraz Pierwszy Puchar Rektora przypadł Pelplińskiemu chórowi „Enarmónios” z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. St. Pasierba, którego solidnym przygotowaniem zajął się ks. Tomasz Rakowski.3/2009

Biuletyn Koła Naukowego Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku

„Śpiewająca Polska”

11 grudnia 2008 r. odbył się przegląd muzyczny w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. To piąta z kolei impreza, której organizatorem jest Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej oraz Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Patronat nad całą imprezą sprawuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. Całe przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży i ma na celu wspieranie ich rozwoju muzycznego oraz rozbudzanie miłości do muzyki i chęci wspólnego muzykowania. Pierwszy przegląd chórów w ramach projektu „Śpiewająca Polska” odbył się we wrześniu 2002 r. i od tamtej pory zdążył zrzeszyć około 500 chórów z całej Polski. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in. dodatkowe lekcje śpiewu, czy warsztaty dla osób prowadzących chóry.
V POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2008 3/2009 Biuletyn Koła Naukowego Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku „Śpiewająca Polska” 11 grudnia 2008 r. odbył się przegląd muzyczny w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. To piąta z kolei impreza, której organizatorem jest Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej oraz Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Patronat nad całą imprezą sprawuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. Całe przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży i ma na celu wspieranie ich rozwoju muzycznego oraz rozbudzanie miłości do muzyki i chęci wspólnego muzykowania. Pierwszy przegląd chórów w ramach projektu „Śpiewająca Polska” odbył się we wrześniu 2002 r. i od tamtej pory zdążył zrzeszyć około 500 chórów z całej Polski. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in. dodatkowe lekcje śpiewu, czy warsztaty dla osób prowadzących chóry. W regionie pomorskim koordynacją wszelkich form dokształcania oraz organizacja seminariów metodyczno-warsztatowych zajmuje się prof. AM dr hab. Waldemar Górski, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. W Przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 14 chórów w różnych grupach wiekowych z całego nieomal województwa pomorskiego. Jury w składzie – prof. Anna Fiebig, ad. dr Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM dr hab. Waldemar Górski, oraz asyst. Michał Kozorys przyznało: Trzeci Puchar Rektora zdobył chór Szkoły Podstawowej nr 29 z Gdyni, którego przygotowaniem zajęła się Ewa Szwed. Drugi Puchar Rektora oraz Puchar rektora za szczególny wyraz artystyczny zdobył Chór Zespołu Szkół w Mostach oraz dyrygent Magdalena Stenka. Zasłużone pierwsze miejsce oraz Pierwszy Puchar Rektora przypadł Pelplińskiemu chórowi „Enarmónios” z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. St. Pasierba, którego solidnym przygotowaniem zajął się ks. Tomasz Rakowski.W regionie pomorskim koordynacją wszelkich form dokształcania oraz organizacja seminariów metodyczno-warsztatowych zajmuje się prof. AM dr hab. Waldemar Górski, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W Przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 14 chórów w różnych grupach wiekowych z całego nieomal województwa pomorskiego. Jury w składzie – prof. Anna Fiebig, ad. dr Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM dr hab. Waldemar Górski, oraz asyst. Michał Kozorys przyznało:
Trzeci Puchar Rektora zdobył chór Szkoły Podstawowej nr 29 z Gdyni, którego przygotowaniem zajęła się Ewa Szwed. Drugi Puchar Rektora oraz Puchar rektora za szczególny wyraz artystyczny zdobył Chór Zespołu Szkół w Mostach oraz dyrygent Magdalena Stenka. Zasłużone pierwsze miejsce oraz Pierwszy Puchar Rektora przypadł Pelplińskiemu chórowi „Enarmónios” z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. St. Pasierba, którego solidnym przygotowaniem zajął się ks. Tomasz Rakowski.

IX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – JASTARNIA 2009

IX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – JASTARNIA 2009

 

 

 

 

 

 

 

OTWARCIE DOMU KULTURY W PIERWOSZYNIE – 2009

OTWARCIE DOMU KULTURY W PIERWOSZYNIE – 2009Dnia 18 maja 2009 r. o godz. 17.30 odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Poświęcenia dokonał ksiądz prałat dr hab. Andrzej Czerwiński. Honorowym gościem był premier Waldemar Pawlak wraz z przedstawicielami partii politycznej PSL. Całą uroczystość poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kosakowie – mgr Ewa Kowalewska.
Na inauguracyjne otwarcie zagrała Trójmiejska Orkiestra Józefa Pstronga, a kolorowymi pomponami wymachiwały cheerleaderki. Uroczystość otworzył Chór Gimnazjum w Mostach pod przewodnictwem mgr Magdaleny Stenki, następnie zaśpiewał chór Morzanie pod batutą dyrygenta Przemysława Stanisławskiego.
Przecięcia wstęgi na znak oficjalnego otwarcia Gminnego Domu Kultury dokonali: premier Waldemar Pawlak, następnie Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Ewa Kowalewska, przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz oraz ksiądz prałat Andrzej Czerwiński, który ostatecznie dokonał przecięcia wstęgi
(http://www.kosakowo.pl/gokis/index.php/2009/05/20/otwarcie-domu-kultury-w-pierwoszynie/#more-495)

III FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ – KOSAKOWO 2009

Festiwal Piosenki Żołnierskiej-Pierwoszyno 2009

W dniach 19-20 września 2009 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbywał się po raz trzeci: Festiwal Piosenki Żołnierskiej – Kosakowo 2009. Jury Festiwalu w składzie: przewodniczący: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, sekretarz: kpt. mar. Maciej Trzoska oraz: ksiądz kanonik Jan Grzelak, Aleksandra Bieg-Piaseczny, Marek Kaczanowski (dyrektor Studium Wokalno-Artystycznego w Gdyni), kpt. mar. Mariusz Oller (dowódca ORP Rolnik), po wysłuchaniu wszystkich wykonawców w poszczególnych kategoriach, wręczyło zwycięzcom złote menażki, nagrody pieniężne i dyplomy.
Grand Prix Festiwalu wyśpiewała Magdalena Molendowska utworami: „Za nasz spokojny dom” oraz „Idealny sierżant”.
Ponadto w poszczególnych kategoriach przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Soliści – szkoły podstawowe:
I. Wiktor Gabor (SP Mosty)
II. Paulina Chobot (Żukowo)
III. Nikola Organiściak (SP nr 10 Rumia) oraz Aleksandra Stoińska (SP Pogórze)

Wyróżnienie: Natalia Szczygieł (SP Dębogórze)

Soliści – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
I. Barbara Ligocka (KPOW Bydgoszcz)
II. Marcin Molendowski (Gimnazjum Mosty)
III. Joanna Gruszczyńska (LO)

Soliści – dorośli:
I. Paulina Dobrowolska (Pogórze)

Zespoły wokalne do lat 14:
I. Zespół Dziecięcy z SP Dębogórze
II. Zespół Dziecięcy z SP Pogórze

Zespoły wokalne od lat 15:
I. KPOW Błękitne Berety (Bydgoszcz)
II. Eskadra (Klub Garnizonowy Gdynia Babie Doły)

Zespół rockowy:
I. Pierwiastek z Trzech (Klub Garnizonowy Siemirowice)
I. Chór mieszany Cantus z Gdyni
II. Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo
Festiwal Piosenki Żołnierskiej-Pierwoszyno 2009Festiwal Piosenki Żołnierskiej-Pierwoszyno 2009

 

 

 

 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010

 

 

 

 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE, 2010

 

 

 

 

 

 

 

X PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – JASTARNIA 2010

X PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – JASTARNIA 2010

IX PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU O „JANTAROWY BÔT” – PIERWOSZYNO 2010

IX PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU O „JANTAROWY BÔT” – PIERWOSZYNO 2010IX PRZEGLĄD PIEŚNI O MORZU O „JANTAROWY BÔT” – PIERWOSZYNO 2010

 

 

 

 

 

 

 

V SPOTKANIA CHÓRALNE – PIERWOSZYNO 2010

V SPOTKANIA CHÓRALNE – PIERWOSZYNO 2010V SPOTKANIA CHÓRALNE – PIERWOSZYNO 2010

 

 

 

 

 

VIII POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2010

VIII POMORSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CHÓRÓW SZKOLNYCH ŚPIEWAJĄCA POLSKA – GDAŃSK 2010