Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Świetlice i Domy Kultury

DOMY KULTURY

Gminny Dom Kultury
ul. Kaszubska 11
81-198 Pierwoszyno
tel. 58 620 06 95


Dom Kaszubski
ul. Pomorska 18
81-198 Dębogórze
tel. 58 620 06 95

ŚWIETLICE SOŁECKIE

Świetlica sołecka w Dębogórzu
ul. Pomorska 18
81-198 Dębogórze
Osoba kontaktowa Sołtys wsi Dębogórze
tel. 664 185 581 


Świetlica sołecka w Dębogórzu Wybudowaniu
ul. Długa 16
84-230 Dębogórze Wybudowanie
tel. 58 620 06 95


Świetlica sołecka w Kazimierzu
ul. Majowa 21
84-230 Kazimierz
Osoba kontaktowa Sołtys wsi Kazimierz
tel. 664 735 761


Świetlica sołecka w Mechelinkach
ul. Nadmorska 34
81-198 Mechelinki
Osoba kontaktowa Sołtys wsi Mechelinki
tel. 664 196 357


Świetlica Sołecka w Suchym Dworze
ul. Jana Ch. Paska 6
81-198 Suchy Dwór
Osoba kontaktowa Sołtys wsi Suchy Dwór
tel. 664 184 870