Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Kosakowska Grupa Literacka: Wieczór Poetycki

  • kck

Kolejne spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej, które odbyło się w środę 4 marca br. w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, zdominował temat miłości – jeden z najbardziej popularnych oraz poetycko nośnych, ale zarazem nazbyt często – nie tylko we współczesnej kulturze – banalizowanych bądź ocierających się o kiczowate realizacje twórcze. Zarówno frekwencja, jak i żywiołowa dyskusja w obrębie naszej Grupy pokazała jednak, że nadal warto i należy rozmawiać o miłości – damsko-męskiej, rodzinnej czy do bliźniego. Również wystąpienia kosakowskich poetów miały tego dnia szczególny, często bardzo osobisty charakter.

Organizatorzy Wieczoru: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo. Wszelkich informacji o działalności Grupy oraz spotkaniach i wieczorach poetyckich udziela: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo (tel. 58 620 06 95) oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo (tel. 58 735 46 56).


fot. A.Schröder