Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Sołectwa

Wykaz sołtysów Gminy Kosakowo
i rad sołeckich
Kadencja 2015-2019

Sołectwo Dębogórze – Józef Melzer, zam. 81-98 Dębogórze, ul. Roślinna 9, e-mail  melzer@kosakowo.pl , tel. 664 185 581
Rada Sołecka (7-osobowa): Piotr Dymon, Sebastian Draga, Helena Miler, Łucja Klawikowska,  Anna Świętosławska, Piotr Gloza, Edward Chechliński.

Sołectwo Dębogórze Wybudowanie – Bożena Wolf – Sobieralska, zam. 84-200 Dębogórze Wybudowanie, ul. Boczna 13, e-mail sobieralska@kosakowo.pl, tel. 664 736193
Rada Sołecka (5-osobowa): Andrzej Toruńczak, Kazimiera Samson-Kwiel, Zenon Winszted, Katarzyna Lewańczyk, Zbigniew Grablowski

Sołectwo Kazimierz – Jadwiga Wrzałek, zam. 84-200 Kazimierz, ul. Św. Marka 50, e-mail wrzałek@kosakowo.pl , tel. 664 735 761
Rada Solecka (5-osobowa): Ludwika Bieszke, Urszula Brechelke, Eryka Ulenberg, Maria Szroder, Anna Wodniczak

Sołectwo Kosakowo – Andrzej Śliwiński, zam. 81-198 Kosakowo, Nad Stawem 6, e-mail andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, tel. 664 736 959
Rada Solecka (7-osobowa): Olimpia Nadolska, Małgorzata Grzelak, Artur Rogalski, Grażyna Kmiecik, Małgorzata Bławat, Małgorzata Klawon, Lucyna Wilga

Sołectwo Mechelinki – Sabina Doering, zam. 81-198 Mechelinki ul. Szkolna 40, e-mail doering@kosakowo.pl , tel.664 196 357
Rada Solecka (5-osobowa): Daniel Mazur, Danuta Chlebosz, Anita Denc, Sławomir Szymański, Mirosław Pikuła.

Sołectwo Mosty – Alina Merchel, zam. 81-98 Mosty, ul. Konwaliowa 29, e-mail merchel@kosakowo.pl , tel. 604 225 869
Rada Solecka (7-osobowa): Stefan Kujawa, Zygmunt Miszewski, Brunon Brill, Danuta Mańczak, Ewa Szemiot, Danuta Karwowska, Dorota Kowalska

Sołectwo Pierwoszyno – Ewa Purska, zam. 81-198 Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49, e-mail purska@kosakowo.pl , tel. 664 185 525
Rada Sołecka) (7-osobowa): Michał Krause, Bożena Mikicka, Danuta Miotke-Thűrmer, Anna Truchanowicz, Iwona Maćkowiak, Bartosz Paszke, Alina Szydowska

Sołectwo Pogórze – Antoni Strzelec, zam. 81-198 Pogórze, ul. Wiejska 67, e-mail strzelec@kosakowo.pl , tel. 664 184 236
Rada Sołecka (7-osobowa): Wanda Tobiańska, Joanna Jaguś, Aleksandra Struniewska, Stanisław Hasiak, Henryk Gajewski, Teresa Banach, Czesław Wroblewski

Sołectwo Rewa – Marcin Kopitzki, zam. 81-198 Rewa, ul. Morska 121, e-mail marcin.kopitzki@kosakowo.pl , tel. 696 486 516
Rada Sołecka (5-osobowa): Katarzyna Milanowska, Jolanta Dobryłko, Jacek Hennig, Jaroslaw Wittstok, Zdzisław Migga

Sołectwo Suchy Dwór – Bożena Roszak, zam. 81-198 Suchy Dwór, ul. Lema 1, e-mail roszak@kosakowo.pl , 608 636 149
Rada Sołecka (4-osobowa): Joanna Drażdżyńska, Ewa Nastały, Janina Czech, Magdalena Wojnicka.