Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo

  • admin

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo została – zgodnie z kodeksem wyborczym – zwołana na 1 grudnia br. na podstawie

Postanowienia nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku. Zgodnie z jej porządkiem odbyło się wręczenie nowo wybranym radnym

zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Krzysztofa Gregorka oraz złożenie ślubowania przez

radnych, którzy – po odczytaniu słów przysięgi – wypowiadając słowa „Ślubuję”

objęli swoje mandaty. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo wybrano

Pana Marcina Kopitzkiego (radny z Rewy), a Wiceprzewodniczącą Panią Bożenę

Roszak (radna z Suchego Dworu).

Poniżej przedstawiamy Państwu skład nowej Rady Gminy na kadencję 2014-

2018: Brzozowska Alicja, Chajęcki Jacek, Fajks Adam, Gloza Beata, Kopitzki Marcin,

Litwin Sylwester, Majek Marcin, Marek Mirosław, Piotrowska Mirosława, Roszak

Bożena, Sorn Lucyna, Stankiewicz Jerzy, Strzelec Antoni, Śliwińska Wiktoria,

Wronowska Barbara.

W dniu 8 grudnia postanowieniem nr 37/14 Komisarza Wyborczego w

Gdańsku odbyła się II sesja Rady Gminy Kosakowo, na której ślubowanie złożył

nowo wybrany Wójt Gminy Jerzy Włudzik. Przewodniczący Gminnej Komisji

Wyborczej wręczył wójtowi zaświadczenie o wyborze, a przewodniczący Rady

Gminy przekazał insygnia władzy.

Miesiąc grudzień jest bardzo pracowitym czasem dla radnych. W dniu 11 grudnia podczas III Sesji Rady powołane zostaną Komisje Rady Gminy,

a do końca grudnia przewidziane są jeszcze dwie sesje, podczas których radni pracować będą m.in. nad uchwaleniem budżetu Gminy na rok

2015. Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy na sesje. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej http://www.bip.kosakowo.

pl/ w zakładce Rada Gminy. Dla mieszkańców, którzy nie będą mogli uczestniczyć w sesji, transmitowane będą relacje za pośrednictwem kanału

Kosakowo TV.
– See more at: http://kosakowo.pl/strona/?q=node/1795#sthash.orxuw3g7.dpuf