Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  • kancelaria

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się termin  złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018 oraz opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018r.poz.2137), termin złożenia oświadczenia oraz opłaty to:

do 31 stycznia 2019

W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowym terminie – do 31 stycznia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111powiększonej o 30% tej opłaty ( opłaty podstawowej lub opłaty podwyższonej-rocznej)  w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia).