Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.

W dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę nr V/20/2018 wprowadzającą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustaw...