Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Urząd

Biuro Obsługi Interesanta (58) 660-43-43
FAX (58) 660-43-01
Sekretariat Wójta (58) 660-43-00
Zastępca Wójta (58) 660-43-00
Kancelaria Wójta (58) 660-43-02
Sekretarz (58) 660-43-15
Skarbnik (58) 660-43-20
Podatki (58) 660-43-17, (58) 660-43-19
Księgowość (58) 660-43-21, (58) 660-43-22,
Biuro Rady Gminy (58) 660-43-25
Oświata, Zdrowie (58) 660-43-45
Inwestycje (58) 660-43-30, (58) 660-43-31
Zamówienia Publiczne (58) 660-43-44
Biuro Realizacji Projektów (Fundusze UNIJNE) (58) 660-43-04, (58) 660-43-03
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami (58) 660-43-35
Radca prawny / przewodniczący Rady Gminy (58) 660-43-26
Gospodarka komunalna (58) 660-43-37
Gospodarka odpadami: (58) 660-43-46
Referat kultury, sportu, turystyki i rekreacji (58) 620-06-95
Ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej (58) 660-43-14
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (58) 660-43-40
Urząd Stanu Cywilnego (58) 660-43-48
Kadry (58) 660-43-16

Kwestie związane z :

Drogami (58) 660-43-08, (58) 660-43-09
Oświetleniem, kanalizacja, wycinka drzew (58) 660-43-07
Ochroną środowiska, rolnictwem, zwierzęta bezdomne, utylizacja zwierząt (58) 660-43-06

Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, odwodnienie (58) 660 43 07
Place zabaw oraz boiska (58) 660-43-44

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejawnych oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i wojskowych (58) 660-43-36
Pełnomocnik i przewodnicząca komisji d. rozwiązywania problemów alkoholowych 606 731 674 p. Paulina Kraska
Straż Gminna (58) 732-50-11