Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zmiana uchwały ws. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  • kck

W dniu 6 wrześnie 2018 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę nr  LX/214/2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kosakowo. Zmiana uchwały podyktowana jest nowelizacją przepisów. Nowe regulacje -wynikające z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych- weszły w życie 9 marca 2018 r.
Rada Gminy Kosakowo  ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, czyli:

– do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa,

– powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz

– powyżej 18 proc. zawartości alkoholu,

– zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz

– zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Uchwała Nr LX/214/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 września 2018 roku