Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Opłata za korzystanie z zezwoleń – sprzedaż napojów alkoholowych

  • kck

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się  II termin  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz.230 z póź. zmianami), terminy do wnoszenia  opłat to:

I rata do 31 stycznia,
II rata do  31 maja,
III rata do  30 września danego roku kalendarzowego.

Konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych terminach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

UWAGA!

W tym roku 31 maja przypada na niedzielę, ale nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku . Honorowane będę tylko dowody wpłat, na których wpisaną datą będzie termin do 31.05.2015r.