Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dokumenty

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Kosakowo

Dzierżawa gruntu pod stoiska podczas imprez plenerowych odbywających się na terenie Gminy Kosakowo

Regulamin korzystania z powierzchni gminnych słupów ogłoszeniowych

Zarządzenie w sprawie: Regulaminu korzystania z powierzchni gminnych słupów ogłoszeniowych w Gminie Kosakowo

Wniosek o udostepnienie powierzchni słupów ogłoszeniowych

Regulamin Zabawy Mikołajkowej dla dzieci 2017

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci 2017 – Regulamin

Nadanie tytułów „Zasłużony Człowiek Morza”

Zarządzenie w sprawie: powołania przy Gminie Kosakowo Kapituły Zasłużonych Ludzi Morza oraz zasad honorowania tytułem „Zasłużony Człowiek Morza”

Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2018

Regulamin – Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2018

Karta Zgłoszenia – Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2018