Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Pomorski Broker Eksportowy

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów. 

18.02.2019 r. rozpocznie się konkurs dla przedsiębiorstw chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego. Usługa polegać będzie na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Usługą Brokera zagranicznego wspartych zostanie około 20 firm posiadających wysoki potencjał eksportowy oceniony na podstawie wyników badania Proeksport oraz informacji zawartych we wniosku złożonym w konkursie. 

W marcu rozpocznie się kolejny konkurs grantowy zaplanowany w projekcie. Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w formie refundacji do 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 5 mln zł. Konkurs został już ogłoszony. Nabór wniosków rozpocznie się 4 marca 2019 r.

Przez cały czas organizowane są w ramach projektu bezpłatne seminaria i kluby eksportera dające możliwość zdobycia wiedzy na temat eksportu i rynków zagranicznych w celu skutecznego zaplanowania działań. Okazję do zaprezentowania oferty stanowią zorganizowane wyjazdy na targi i misje gospodarcze dofinansowane w 85 % z budżetu UE.
Z aktualnym kalendarzem wydarzeń można zapoznać się na stronie www.brokereksportowy.pl.

Projekt to także bezpłatne badania potencjału eksportowego pomorskich MŚP realizowane przez Brokerów – specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Przedsiębiorcy zainteresowani działaniami realizowanymi w ramach projektu mogą skontaktować się z brokerem eksportowym. Dane do kontaktu znajdują się na stronie projektu.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA. Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku.

Informacje i kontakt: