Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Certyfikaty i wyróżnienia

certyfikat eurorenoma

GMINA „FAIR PLAY”

Konkurs "Gmina Fair Play" – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych.

Celem konkursu i certyfikacji jest:

 • identyfikacja i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów i biznesu,
 • zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych władz samorządowych,
 • promocja współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
 • podnoszenie poziomu obsługi inwestycji w gminach, poprzez przeprowadzenie badań procedur funkcjonujących w urzędzie, a także poprzez wypracowanie i wdrażanie planów usprawnień ułatwiających procesy inwestycyjne w gminie, jeżeli okaże sie to konieczne,
 • wzmacnianie indywidualnej promocji gmin, kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy,
 • promocja inwestycji przyjaznych środowisku oraz realizacji obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
 • zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z inwestorami  i przedsiębiorcami,
 • wdrażanie wysokich standardów etycznych pracowników gmin, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i umiejętności w zakresie obsługi inwestorów,
 • potwierdzenie certyfikatem spełnienia ustalonych standardów w zakresie obsługi i realizacji inwestycji w gminie.

Gmina przyjazna dla inwestorów , otrzymująca Certyfikat „FAIR PLAY” to gmina  zdeterminowana, prężna, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim.